Introductie

Henks hoekje

Op onze site hebben we een 'hoekje' ingericht voor artikelen van onze voorzitter, Henk Raggers. Aangezien Henk één van de oprichters is van onze tafeltennisvereniging, beschikt hij over heel wat 'ditjes en datjes' aangaande onze tafeltennisvereniging. We zijn benieuwd!

Het ontstaan van de tafeltennisvereniging in Wolvega. Leuk als je medebestuursleden je een hoekje toewijzen op de website van onze vereniging. Natuurlijk maak ik daar graag gebruik van, het is inderdaad zo dat ik wel het een en ander weet van de vereniging.

In den beginne...

In dit eerste artikel ga ik dan maar eens vertellen op welke wijze de vereniging is ontstaan en als ik dan het jaar 1967 als oprichtingsjaar noem dan begrijp u wel dat we in 2012 best wat hebben te vieren en het daarom mooi zou zijn als deze rubriek dan vol staat met herinneringen aan de 45 jaar tafeltennis in Wolvega.

Toch ga ik eerst nog even een kleine 2 jaar voor de oprichting van de club terug ,want eigenlijk is het toen allemaal begonnen. Als 15 jarige snotneus ging ik aan het werk bij het bedrijf Bronswerk in Wolvega en samen met een paar anderen daar zijn we binnen de personeelsvereniging van dat bedrijf een gezelligheidsclubje begonnen in de kantine. Tegenover Bronswerk was het bedrijf van Boll en Sharp, destijds de grootste werkgevers van Wolvega en daar hebben we een paar platen hout op maat laten zagen om er zelf op ingenieuze wijze een onderstel onder te fabriceren, tenslotte waren wij een metaalverwerkend bedrijf, dus dat konden we wel. Het waren juweeltjes geworden met echte schoolbordenverf er opgespoten, witte lijnen getrokken en ziedaar er kon tafeltennis gespeeld worden.

We waren best fanatiek met een 15 tal leden. De meeste daarvan hadden de eerste kennismaking met de sport op de Ambachtsschool in Wolvega gemaakt en er waren ieder jaar een aantal van de afgestudeerden van deze Ambachtsschool die op de leerschool van Bronswerk terecht kwamen en dus daar weer verder konden met tafeltennis. Zo ging dat een paar jaar en we meenden dat we best wel talent hadden, dus we wilden wel eens wat meer dan een potje tegen elkaar. Het zal in het midden van 1967 geweest zijn dat we contact kregen met mensen van de NTTB in Friesland, die hadden gehoord van ons en we werden dan ook gevraagd om ons aan te sluiten bij de bond om dat met de competitie te kunnen meedoen. De mensen van de NTTB gaven aan dat men erg graag een vereniging in Wolvega zou willen hebben en dan niet alleen toegankelijk voor de werknemers van Bronswerk, maar een voor iedereen toegankelijke vereniging. Dat was bij ons niet tegen dovemansoren gezegd en na overleg met de werkgever en de leden van onze vereniging werd besloten de mogelijkheden te onderzoeken of tafeltennis in Wolvega toekomst zou hebben in verenigingsvorm.

Oprichtingsbijeenkomst

Er werd vanuit de bestaande vereniging een klein bestuur gevormd wat als taak kreeg om voorbereidingen te treffen met als doel dus een vereniging op te richten in Wolvega. Het eerste wat we natuurlijk moesten vinden was een onderkomen waar we konden spelen. De kantine van Bronswerk was daarvoor niet beschikbaar en eigenlijk ook niet echt goed geschikt voor onze ambities. We vonden een locatie in Wolvega in het gebouw "Irene" aan de van Harenstraat. Dit gebouw stond destijds op de plaats waar nu de inwoners van Wolvega boodschappen doen bij C-1000 en was een veel gebruikt verenigingsgebouw in Wolvega. We hebben daar een oprchtingsbijeenkomst gepland en waren verrast door de toeloop van potentiële leden uit Wolvega.

Er melden zich die avond een 10-tal mensen aan als kandidaatlid en met de reeds bestaande leden was dat voldoende om een vereniging in het leven te roepen. Uiteindelijk werd de oprichtinsdatum voor zover ik heb kunnen nagaan 26 september 1967 en werd de naam TTVW. Dit stond voor Tafel Tennis Vereniging Wolvega. We konden de zaal in Irene gaan gebruiken, maar wel met de afspraak dat als er een bruiloft of andere bijeenkomst was op de avond dat wij speelden, we dan niet daar terecht konden. Gelukkig was dat niet vaak het geval en in combinatie met het gegeven dat er een gezellige kantine in het gebouw aanwezig was werd er iedere week fanatiek gespeeld en ontstond er een zeer gezellige vereniging. Soms werd het nazitten al vroeg in de avond gestart. Ook gingen we mee doen met een aantal teams in de competitie van de NTTB afdeling Friesland en zeker niet zonder resultaat.

Het was in die jaren nog zo dat er in de naaste omgeving ook nog verenigingen waren. In Noordwolde werd tafeltennis gespeeld bij TTCN en ook Oldeberkoop had een eigen vereniging onder de naam van OTC. En we kwamen elkaar steeds weer tegen in de competities waarbij het juist deze onderlinge wedstrijden waren die in die jaren uitgroeiden tot ontmoetingen waarover nog veel werd nagepraat.En dat deden we dan na afloop van de wedstrijden meestal maar direct in de plaatselijke horeca waar het dan altijd reuze gezellig werd er soms tot in de late uurtjes nagepraat. Maar ook naast deze onderlinge wedstrijden presteerden de tafeltennissers uit Wolvega en werd onze vereniging een club met een naam binnen Friesland.

Ander sport nieuws

03 maart 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl